Κρασοβάρελα

Κρασοβάρελα

Βιομηχανικών Προδιαγραφών

Κρασοβάρελα που καλύπτουν τις ανάγκες των ιδιωτών για αποθήκευση υγρών και τροφίμων(Κρασί, Ελιές, Λάδι Κλπ)