Αδειοδοτήσεις

Η D & K Syskeyasies Ο.Ε είναι πλήρως αδειοδοτημένη από το ΥΠΕΚΑ για τη σωστή διαχείριση των βιομηχανικών συσκευασιών που συλλέγει. Διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων συσκευασιών (κωδικοί ΕΚΑ 150102, 150103,150104,150105 & 150106) απ’ όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος & είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Διαχείριση Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ