Προϊόντα

Η Εταιρεία

H D&K Συσκευασίας Κατέχει Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογή και προμήθεια βιομηχανικών και εμπορικών ειδών συσκευασίας

Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη με όλα τα είδη συσκευασίας όπως :

DK Συσκευασίες

Θα Μας Βρείτε